Ѕългарски | English

 аталози


“ърсене
–азширено търсене
ѕќЋ»“» ј «ј ќЅ–јЅќ“¬јЌ≈ » «јў»“ј Ќј Ћ»„Ќ»“≈ ƒјЌЌ» «јя¬ » » ƒќ√ќ¬ќ–» «ј ”„≈ЅЌј“ј 2020/2021 √ќƒ»Ќј ѕ–»ћ≈–Ќ» √ќƒ»ЎЌ» “≈ћј“»„Ќ» –ј«ѕ–≈ƒ≈Ћ≈Ќ»я ”„≈ЅЌ»÷» ”„≈ЅЌ»÷» - ќƒќЅ–≈Ќ» ќ“ ћќЌ ”„≈ЅЌ» ѕќћј√јЋј «ј ƒ≈“— »“≈ √–јƒ»Ќ» ќ“ I-¬ј ƒќ IV-“ј √–”ѕј ”„≈ЅЌќ-ѕќћќўЌј Ћ»“≈–ј“”–ј ќ“ 1-ви ƒќ 12-ти  Ћј— —ѕ–ј¬ќ„Ќ»÷» Ѕ»ЅЋ»ќ“≈ ј Ќј ”„≈Ќ» ј »  Ќ»√» «ј Ћя“Ќќ „≈“≈Ќ≈ ƒ≈“— »  Ќ»√»  Ќ»∆ » «ј ќ÷¬≈“я¬јЌ≈ ”„≈ЅЌ» “јЅЋј «ƒ–ј¬≈, ƒЏЋ√ќЋ≈“»≈ » ≈—“≈—“¬≈Ќќ ќ«ƒ–ј¬я¬јЌ≈ —¬≈“ќ¬Ќ» ƒ»≈“» » ќ“—ЋјЅ¬јЌ≈ …ќ√ј, ѕ»Ћј“≈—, ‘ЏЌ Ў”…,  јћј —”“–ј, ‘»“Ќ≈— ≈«ќ“≈–» ј, Ќё ≈…ƒ∆, ƒ”’ќ¬Ќќ—“, ѕќ«ЌјЌ»≈ ¬ ”—≈Ќ —¬я“,  ”Ћ»Ќј–Ќ»  Ќ»√» „”∆ƒќ≈«» ќ¬ќ ќЅ”„≈Ќ»≈  Ќ»√» «ј „”∆ƒ≈Ќ÷» ѕќѕ”Ћя–Ќј ѕ—»’ќЋќ√»я, ќЅў”¬јЌ≈ » ”—Џ¬Џ–Ў≈Ќ—“¬јЌ≈ —≈Ќ«ј÷»», «ј√јƒ » » “ј…Ќ» «ќƒ»я... Ћ»„≈Ќ ’ќ–ќ— ќѕ «ј ќЌ» ЅЏЋ√ј–— ј » —¬≈“ќ¬Ќј »—“ќ–»я  ј–“», ј“Ћј—», ѕЏ“≈¬ќƒ»“≈Ћ» ≈Ћ≈ “–ќЌЌ»  Ќ»√» ѕќ≈«»я Ѕ»ќ√–ј‘»» ћ≈ћќј–»

 аталози

 аталози

—телажи

»здателска къща — ќ–ѕ»ќ предостав€ безплатно красиви стелажи за своите партньори!
 
ѕолитика за обработване и защита на личните данни

ƒобре дошли в информационни€ сайт на издателска къща Д— ќ–ѕ»ќУ, собственост на Д— ќ–ѕ»ќ ¬»У ≈ќќƒ!

Ќашата ѕолитика за обработване и защита на личните ¬и данни е израз на нашето уважение, ангажимент и отговорно отношение към защитата на ¬ашите лични данни, които сподел€те с нас. Ќие отговорно обработваме и пазим ¬ашите лични данни при правенето на поръчки на книги и учебни помагала.  ¬ насто€щи€ раздел можете да намерите информаци€ за това, какви ¬аши лични данни обработваме, за какви цели, на кого можем да разкрием данните ¬и, както и какви са ¬ашите права, свързани със защитата на личните данни.

 

Ќасто€щата информаци€ е съставена в съответствие с новите европейски правила и изисквани€ по Дќбщ регламент относно защитата на даннитеУ є2016/679 на ≈вропейски€ парламент и на —ъвета на ≈вропейски€ съюз и вл€зъл в сила от 25 май 2018 г., «акона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Ќакратко по-долу описваме какви лични данни събираме, как ги използваме, как ги съхран€ваме, данни за нашето издателство и много други. Ќие всеки път предприемаме разумни мерки, които включват административни, технически, софтуерни и физически процедури по защита на вс€каква информаци€. ÷€лата комуникаци€ в наши€ интернет сайт е защитена посредством технологи€ —екюър —окет Ћейър /SSL/ за криптиране на информаци€ с най-висока степен на сигурност. “ози протокол осигур€ва криптиране на връзката между сървър /интернет сайт/ и браузър /потребител, клиент/. ¬сички ¬аши данни достигат до наши€ сървър в неразбираем за неупълномощени лица кодове и тази информаци€ е защитена от неоторизиран достъп, наблюдение и прихващане. ¬секи път, когато използвате насто€щи€ интернет сайт на издателсто У— ќ–ѕ»ќФ, вие потвърждавате съгласието с долуизброените наши политики и принципи. јко не сте съгласни, мол€ не влизайте в интернет сайта и не го използвайте.

 

ќсновните принципи, на базата на които »здателска къща У— ќ–ѕ»ќФ работи, са:

 

1.«аконосъобразност, добросъвестност и прозрачност.

2.ћинимум данни за клиентите.

3.ќграничение на целите.

4.ќграничение на съхранението.

5.÷€лостност и поверителност.

6.“очност на данните.

7.ќтчетност.

 

»нформаци€ за издателска къща У— ќ–ѕ»ќФ

ёридическо наименование Ц У— ќ–ѕ»ќ ¬»Ф ≈ќќƒ, ≈»  130228365

седалище и адрес на управление Ц —офи€, ул. Ућануш войводаФ є3

отправ€не на жалби на клиенти и рекламации Ц ¬ан€ »лиева, управител, тел. 02/ 843-74-23, или на адрес —офи€ 1000, ѕ. . 1399, интернет адрес:www.scorpio.bg

 

ќрган в Ѕългари€ за защита на личните данни:

 омиси€ за защита на личните данни

—офи€, бул. Упроф. ÷ветан ЋазаровФ є2, тел. 02/ 915-35-18, електронна поща:kzld@cpdp.bg, интернет адрес на  омиси€та:www.cpdp.bg Ц

 

Ц «а какви цели и на какво основание обработваме лични данни? «а колко време съхран€ваме лични данни, съгласно Дќбщ регламент относно защитата на даннитеУ є2016/679 на ≈вропейски€ парламент и на —ъвета на ≈вропейски€ съюз и вл€зъл в сила от 25 май 2018 г.

 

Ц 1.  о€ информаци€ представл€ва лични данни, които издателство Д— ќ–ѕ»ќУ обработва?

 »здателска къща Д— ќ–ѕ»ќУ обработва личните данни само на клиенти, които искат да закуп€т книга или книги от издателството и прилага своите стандарти за конфиденциалност по отношение на вс€ка информаци€, ко€то ни стане известна в хода на нашата дейност. Ќезависимо от това, тази политика има отношение конкретно към защитата на личните данни Ц и гарантиране правата на лицата, за които те се отнас€т. Ћичните данни, които са предмет на тази политика, включват вс€ка информаци€, ко€то се отнас€ до конкретно физическо лице Ц наш клиент, поръчал книги по телефона или по електронната поща, и може да включва име и фамили€, адрес за доставка на продукта, телефонен номер и евентуално негова електронна поща. Ќие събираме тези лични данни, за да можем да идентифицираме клиентите си и за да можете да извършвате по-лесно и бързо поръчки и покупки на книги. Ќие обработваме лични данни на клиенти, предоставени ни при изпращането от страна на клиентите на електронно писмо до нашата електронна поща, в което клиентът иска да закупи/поръча книга/книги и с което той се съглас€ва само гореизброените лични данни /име, фамили€, телефон и т.н./ да бъдат обработвани единствено и само с цел покупка на книга/книги; същото важи и за съгласие, отправено в телефонно позвън€ване до издателството, с което клиентът из€в€ва желание да закупи книга/книги. 

 

Ц 2. Ћични данни, обработвани за целите на покупка на книга или книги от нас;

 лиентите имат възможност да закупуват предлаганите от нас книги. ѕри извършване на поръчки и закупуване на книги чрез изпращане на елктронно писмо или по телефона ние обработваме информаци€, включваща само име, фамили€, телефонен номер, електронен пощенски адрес, пощенски адрес за доставка на клиента и данни за банкова сметка (при плащане по банков път).

“ези данни са ни необходими, за да можем да сключим с клиентите и да изпълним договора за покупко-продажба на книги, предлагани от нас през интернет сайта www.scorpio.bg, през каталога или директно през издателството. ѕредоставените от клиентите лични данни се обработват единствено и само за следните цели:

Јизвършване и обработване на поръчка на предлагани от Ќас книги чрез интернет сайт на адрес https://scorpio.bg/;

Јизпращане на потвърждени€ по електронна поща или по телефона за статуса на приемането на за€вката на поръчката на съответни€ клиент;

Јобработване на извършеното от клиентите плащане за закупени книги;

Јдоставка на закупените от клиентите продукти до техни€ адрес;

Јводене на кореспонденци€ във връзка с извършена поръчка и доставка на книги.

ќснованието, на базата на което обработваме тези данни, е именно сключването и изпълнението на устни€ договор за покупко-продажба на избрана/избрани от клиента книга/книги на базата на отправена от него за€вка за покупка на книга/книги по електронен път, по телефона или с нормално хартиено писмо, с което той израз€ва съгласието си да бъде страна по този устен договор за покупко-продажба на книга/книги. Ћичните данни относно извършените от клиентите покупки на книги, чрез които са необходими да изпълним нашите законови задължени€, съгласно данъчното и счетоводно законодателство, както и с цел защита при евентуални правни спорове, могат да бъдат съхран€вани за максимални€ срок от 10 години, установен в данъчното и счетоводното законодателство. ѕо принцип след изпълнение на поръчката /покупко-продажбата/ изчакваме 1 месец /30 дни/ за евентуални рекламации или връщане на книгата/книгите от страна на съответни€ клиент и след този срок ние не съхран€ваме личните данни /име, фамили€, телефон и др. на съответни€ клиент /не са ни необходими/, ние ги изтриваме, ако се намират на електронната поща, или ги унищожаваме с шредер, ако са съхран€ване физически на хартиен лист. ѕо директивата на ≈— личните данни на клиентите тр€бва да се изтриват, когато вече не са необходими за целите, за които са били събрани. —лед изпращането на поръчката и сътоветни€ срок личните данни на клиентите не са ни необходими повече. ≈лектронната поща е защитена с парола, а хартиените файлове се съхран€ват само в защитен метален сейф, който се отвар€ с код.

 

Ц 3. Ћични данни, обработвани с цел спазване на наши законови задължени€;

 огато закупите от нас книга или друг продукт, за нас възникват н€кои законови задължени€. «а да ги спазим, ние тр€бва да обработим личните данни на клиентите, включващи име, фамили€, телефон, електронна поща, адрес за доставка или друга информаци€, необходима за изпълнение на поръчката. ƒанните могат да се обработват и за изпълнение на наши задължени€ съгласно приложимото потребителско право Ц например при пред€в€ване на рекламации, отказ от покупка, връщане на закупени продукти и възстанов€ване на т€хната стойност, разрешаване на потребителски спорове и други подобни. ќснование, на което обработваме тези лични данни, е именно изпълнение на задължени€, предвидени в н€кой закон.

Ц 4. Ћични данни, обработвани за целите на изпращане на отговор на въпроси, публикуване на коментари и други из€влени€ до нас;

»здателска къща Д— ќ–ѕ»ќУ обработва лични данни на клиенти, предоставени ни при изпращането на въпроси, коментари, съвети и други из€влени€ до нас, на основание на съгласие, дадено чрез изпращането на електронно писмо до електронната ни поща “ози е-мейл адрес е защитен от спам ботове, тр€бва ƒжава—крипт поддръжка за да го видите или чрез изпращането до нас на хартиено писмо на адрес —офи€ 1000, ѕ. . 1399.

 

Ц 5. Ћични данни, обработвани за целите на наши легитимни интереси;

»здателска къща Д— ќ–ѕ»ќУ може да обработва лични данни за извършени от клиенти поръчки и покупки, данни за извършени от плащани€, данни за изпратени от т€х въпроси, оплаквани€ и други подобни, за да може да се защити в случай на пред€вени от правни претенции срещу дружеството. ќбработвнето на тези лични данни е само ако пред наши€ легитимен интерес н€мат преимущество интереси на клиентите, основни прави и свободи, които изискват защита на личните данни. Ћичните данни на клиенти ще бъдат съхран€вани от нас за период от 1 месец след извършване на покупката от нас, след което ще бъдат унищожени.

 

Ц 6. Ќа кого можем да разкрием лични данни на клиентите?

Ќие работим с партньори и доставчици, които могат да обработват ¬ашите лични данни като самосто€телни администратори на лични данни или да действат от наше име в качеството на обработващи личните данни. Ќие разкриваме на тези получатели само тези ¬аши лични данни, които са минимално необходими за изпълнението на съответната услуга. Ќапример пощата или куриерът ще има нужда от име, телефон и адрес, за да достави книгата. ќсвен това, когато разкриваме данните на обработващи лични данни от наше име, ние предприемаме всички необходими мерки да гарантираме, че данните на нашите клиенти ще се обработват при спазване на всички законови изисквани€ и че обработващи€т личните данни е предприел необходимите технически и организационни мерки за защитата на данните.

 

 акви са правата на клиентите на издателство Д— ќ–ѕ»ќУ във връзка със защитата на личните данни, съгласно Дќбщ регламент относно защитата на даннитеУ є2016/679 на ≈вропейски€ парламент и на —ъвета на ≈вропейски€ съюз и вл€зъл в сила от 25 май 2018 г.

Ц ѕраво на достъп до информаци€та.

 лиентите имат право да поискат от нас потвърждение дали обработваме техни лични данни и ако това е така, да получат достъп до тези данни и информаци€ относно целите на обработване, сроковете и получателите на лични данни.

 

Ц ѕраво на коригиране.

 лиентите имат право да поискат корекци€ на неточност в личните си данни или допълване на непълни лични данни.

 

Ц ѕраво на изтриване/заличаване (право Дда бъдеш забравенФ).

 лиентите имат право да поискат да изтрием свързани с т€х лични данни, които повече не са необходими за целите, за които са били събрани, или по отношение на които те са оттеглили своето съгласие за обработване или са упражнили правото си на възражение срещу обработването. ѕри определени само законово уредени случаи ние можем да откажем да заличим личните данни на определени клиенти.

 

Ц ѕраво на ограничаване на обработването.

¬ определени случаи клиентите могат да поискат от нас да ограничим обработването на личните им данни, като в този случай те ще бъдат само съхран€вани, но не и обработвани по друг начин.

 

Ц ѕраво на възражение срещу обработването.

 лиентите имат право да възраз€т срещу обработването на личните им данни за целите на директни€ маркетинг и профилиране, свързано с директен маркетинг. јко направите такова възражение, ние ще прекратим използването им за целите на директни€ маркетинг. »здателство Д— ќ–ѕ»ќУ не работи на принципа на директни€ маркетинг към днешна дата.

 

Ц ѕраво на преносимост на данните.

 лиентите имат право да получат данните, които ние обработваме за т€х, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да ги прехвърл€т на друг администратор.

 

Ц ѕраво на оттегл€не на съгласието.

 лиентите имат право да оттегл€т своето съгласие за обработване на личните им данни по вс€ко време, без това да зас€га законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.

 

Ц ѕраво на жалба.

 лиентите имат право да подадат жалба до  омиси€та за защита на личните данни, ако см€тат, че е налице нарушение на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни и издателство Д— ќ–ѕ»ќУ е благодарно за такива ДсигналиУ, за да коригира евентуално допуснати грешки и да отговар€ максимално точно на Дќбщ регламент относно защитата на даннитеУ є2016/679, на български€ ««Ћƒ, на подзаконови нормативни актове или на друго приложимо европейско право по въпроса.

 

»здателство Д— ќ–ѕ»ќУ следи посто€нно интернет страницата на  «Ћƒ и промените в законодателството, като се стремим посто€нно да се усъвършенстваме.

 

 

 

 

 
—ледваща >
 

 ошница

Facebook

 луб на книгата

Ќай-продавани

ћатурата

«а повече информаци€ посетете www.zamaturata.com

»нформаци€
за покупка

Copyright © 2008 - 2019 »здателсka къща "—корпио", ¬сички права запазени